Rychlý kontakt

Tel.: +420 721 768 396

Mob: +420 721 768 396
E-mail:

Aktuality

10.07.2018

úrokové sazby míří vzhůru

úrokové sazby hypoték míří vzhůru a tento trend bude zřejmě pokračovat. Pokud jste rozhodnuti pro nové bydlení, není nač čekat.
04.08.2017

Intervence ČNB byly ukončeny

Intervence ČNB byly ukončeny, úroky budou stoupat. ČNB zpřísnila podmínky poskytování hypoték. Zajistěte si již dnes nižší úrokovou sazbu. Neváhejte nás kontaktovat.
ZpětÚvodní strana » Naše služby » Financování » Hypotéční úvěr

Hypotéční úvěr

Hypotéční úvěr je dlouhodobý úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti a to i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční dnem vzniku právních účinků zástavního práva (§ 28 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb. ) zároveň musí být použit na investice do nemovitosti.

Je určen fyzickým i právnickým osobám, občanům ČR kteří mají trvalý pobyt na území ČR. Dále může být žadatelem cizozemec s českým státním občanstvím cizozemec z členského státu EU - který má příjmy v České republice nebo v zahraničí (pouze příjmy ze závislé činnosti), cizozemec mimo EU s příjmy na území ČR, cizozemec mimo EU s příjmy na území EU (pouze příjmy ze závislé činnosti).

Výhody hypotéčního úvěru:

 • rychlé řešení bytové situace
 • minimální nárok na vlastní kapitál, je možno financovat až 100 % nemovitosti
 • splatnost až 30 let a doba fixace od 1 do 20 let
 • možnost rozložení splátek na delší časové období
 • státní podpora a odečet úroků z daňového základu
 • nízká úroková sazba
 • možnost kombinace se stavebním spořením
 • žádost o úvěr mohou předložit maximálně 4 spolužadatelé (2 domácnosti).

Hypotéční úvěr lze použít:

 • na koupi nemovitosti (rodinný dům, byt v osob.vlastnictví, pozemky, chaty, chalupy ...)
 • na výstavbu nemovitosti, dostavbu nebo přístavbu
 • na rekonstrukci, modernizaci a opravy (údržba) nemovitosti
 • vypořádání spoluvlastnického podílu nemovitosti
 • splacení dřívějších úvěrů, které byly prokazatelně použity na investici do nemovitosti
 • nově lze formou hypotečního úvěru financovat i koupi družstevního bytu a to v případě, že se zaručíte jinou nemovitostí

Hypotéční úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území ČR a je zapsána do katastru nemovitostí. Zpravidla je touto nemovitostí samotný objekt ( nově stavěný či kupovaný), na který se hypotéční úvěr použije.

Úroková sazba z hypotečního úvěru je stanovena individuálně na základě posouzení zástavy a bonity. Rovněž výše úvěru je limitována Vaší bonitou a hodnotou zastavených nemovitostí.

Podklady k vyřízení hypotečního úvěru:

 • Výpis z katastru nemovitostí (starý maximálně jeden měsíc)
 • Znalecký posudek (vypracován smluvním odhadcem příslušné bankovní instituce)
 • Snímek katastrální mapy
 • Nabývací titul (listina, na základě které nabyl prodávající vlastnické právo k nemovitosti)
 • Potvrzení o výši příjmu (žadatel má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou, popř. je mu pravidelně obnovována pracovní smlouva na dobu určitou (pracovní smlouva musí být minimálně jednou prodloužena)
 • Žadatel nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě
 • Měsíční výdaje
 • u právnických osob (s.r.o., a.s.) výpis z obchodního rejstříku

Nemovitost, která je předmětem zajištění hypotéčního úvěru, musí být pojištěna proti živelním rizikům na takovou částku, aby v případě vzniku pojistné události mohla plně nahradit výši nákladů nutných k obnovení původního stavu nemovitosti. Banka může v některých případech požadovat i další druh pojištění např. uzavření životního pojištění klienta.

Všichni žadatelé se po podepsání smlouvy o úvěru stávají dlužníky, kteří jsou vázáni společně a nerozdílně, tzn. v případě neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru má banka právo požadovat plnění na kterémkoliv z nich.

© 2024, Morawealth s.r.o.

Cena za naše služby | Kompletní právní a finanční servis |

Webové stránky vytvořila eBRÁNA | Vytvořeno na systému RealBrána | XHTML 1.0 | CSS 3 | RB reality