Rychlý kontakt

Tel.: +420 721 768 396

Mob: +420 721 768 396
E-mail:

Aktuality

10.07.2018

úrokové sazby míří vzhůru

úrokové sazby hypoték míří vzhůru a tento trend bude zřejmě pokračovat. Pokud jste rozhodnuti pro nové bydlení, není nač čekat.
04.08.2017

Intervence ČNB byly ukončeny

Intervence ČNB byly ukončeny, úroky budou stoupat. ČNB zpřísnila podmínky poskytování hypoték. Zajistěte si již dnes nižší úrokovou sazbu. Neváhejte nás kontaktovat.
ZpětÚvodní strana » Investice

Investice

Zajištěné úročení Vašich finančních prostředků až 15 %p.a. ročně
(PS: bez velkých starostí a práce)

Jednou z možností, jak zhodnotit Vaše finanční rezervy je investice do nemovitostí. Nákup a pronajímání nemovitostí je logickým krokem pro každého, kdo hledá bezpečnou investici s přiměřeným výnosem. Dobří investoři, kteří ukládají peníze do nemovitostí, si uvědomují, že o bydlení je a bude vždy zájem a pokud správně vyberou, získají jistotu pravidelného příjmu na mnoho let dopředu.

Námi navrhovaný systém je obdobný . Vy investujete své peníze do nemovitosti, kterou si sami vybíráte z nabídky. Bezpečnost Vaší investice je zajištěna převodem vlastnického práva potvrzeného katastrálním úřadem, po dobu splácení půjčky, takže Vám ji nemůže nikdo zcizit a ani jinak s ní manipulovat. Vaše investice je krytá 2,5 až 6 násobnou hodnotou nemovitosti.

Minimální hodnota investovaných prostředků by neměla být menší, než 100 – 150 tisíc Kč

 • Lákal Vás někdy pronájem nemovitostí a nevíte, jak na to?
 • Poznal/a jste z vlastní zkušenosti neustávající potíže s neplatiči nájemného?
 • Máte rádi „své jisté“ a dosud jste se spíše zklamal/a?!

Máme pro Vás revoluční řešení a skvělou příležitost!!!

Projekt pracuje s velice početnou množinou zájemců o půjčku, kteří potřebují finanční prostředky (nejlépe nebankovního původu) na pokrytí svých fatálních životních omylů a opakujících se „exekučních příhod“. Zn.: rychle, bez prokázání příjmu a hledání v bankovních úvěrových registrech.

Druhá část projektu oslovuje výrazně menší skupinu osob, která těmito prostředky disponují a ráda by je co možná nejjistějším způsobem nechala zhodnotit.

Prostředníkem mezi zájemci o půjčku a investory jsou spol. Expres Hypotéka a realitní kancelář Morawealth s.r.o., které disponují jak sítí vlastních smluvních spolupracovníků (zprostředkovatelů, odhadců, právníků, spolupracujících notářů, a exekutorů) zajišťujících každodenní provoz společnosti, tak zejména detailními informacemi o vysoce kvalitním právním a daňovém zajištění pohledávky, které dohromady vytváří celek know-how.

Nabízíme seriózní možnost umístit Vaše volné finanční prostředky se zajištěním nemovitostí (nejčastěji rodinné domy a byty, na konkrétní objednávku investora předkládáme také chalupy, stavební pozemky či nebytové prostory), a to za podmínek vysoce kvalitního zajištění „nakupovaným“ nemovitým majetkem a zároveň vykonatelným zápisem. Naše know-how v oblasti právního vymáhání je postaveno na třech základních pilířích:

 • zajišťovací převod práva (po dobu splácení půjčky je vlastníkem nemovitosti investor nebo spol. Expres Hypotéka);
 • notářský vykonatelný zápis (o vyklizení bez bytové náhrady);
 • rozhodčí doložka u smluvních rozhodců (nahrazuje případné aktivity soudů při sporech mezi věřitelem a dlužníkem).
 • Věříme, že způsob zajištění nemovitostí a varianty splácení úroku („nájmu“) z Vámi poskytnuté půjčky, plně pokryjí Vaše požadavky a zároveň, že neustále se zvětšující paleta zastavovaných nemovitostí naplní Vaše představy o kvalitním zajištění Vašich investic

Co je systém Domy z exekuce?

Pro dlužníky představuje seriozní východisko z krizí a exekucí, pro poskytovatele půjček (investory) naopak vysoce zajištěná možnost poskytnutí půjčky (investování).

Půjčky jsou poskytovány českým fyzickým osobám a to ve výši 2,5% měsíčně (tj. 30% ročně). Polovinu z tohoto úroku tj. 15 % ročně p.a. obdrží investor.

Systém poskytnuté naší půjčky vyžaduje, aby investor vložil prostředky svoje, nikoliv banky. Důvodem je zejména rychlost poskytnutí půjčky našim klientům-dlužníkům – nejpozději do 5 dní od podpisu smlouvy o rezervaci nemovitosti je nutné investovat peníze. Výhodou Vám budiž fakt, že nemusíte hledat vhodnou nemovitost a nájemníka – my jsme to udělali za Vás.

Jak systém Domy z exekuce funguje?

Naše společnost MORAWEALTH s.r.o. ve spolupráci s firmou Expres Hypotéka s.r.o. zajistí:

 1. Investorovi předložíme písemnou nebo elektronickou formou nabídku, vč. návrhu smluvního zajištění vztahu mezi oběma stranami (Mandátní smlouva - ochrana know-how společnosti, žádné jiné závazky investor nemá!!)
 2. Osobně projednáme nabídku ve Vaší/ naší společnosti, příp. ji přizpůsobíme Vašim přáním (volba společnosti určené k provozu, odhadce, právníka, účetní fy, volba režimu splácení atp.).
 3. Po podpisu smlouvy realizujeme služby – průběžně předkládáme nemovitosti k úvěrování.
 4. Nemovitost je přepsána na investora, příp. jím určený subjekt; nabízíme též možnost, že nemovitost zůstává ve vlastnictví spol. Expres Hypotéka a investor má svojí investici zajištěnou zástavním právem, příp. notářským vykonatelným zápisem (výhoda pro investora : není v kontaktu s dlužníky ani např. dodavateli médií apod.)
 5. Investorovi je vyplácen úrok v jím určené lhůtě (měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně),
 6. Po předčasném nebo řádném splacení půjčky je investorovi vyplacena celá jistina.

Základní schéma toho co může nastat:

Klient hradí svoje závazky

Var. I.
Poskytnutí půjčky - doložíme nabytí Vámi schválené nemovitosti - klient hradí řádné splátky na účet naší společnosti - výplata sjednaného plnění (úrok, jistina) – převod na Váš účet

Var. II.
Poskytnutí půjčky - doložíme nabytí Vámi schválené nemovitosti - klient hradí řádné splátky na Váš účet - výplata sjednaného plnění úrok – převod na účet naší společnosti

Klient nehradí svoje závazky

Poskytnutí úvěru - doložíme nabytí Vámi schválené nemovitosti - klient neplatí - investor je průběžně informován a rozhoduje o dalším postupu (není-li sjednáno jinak), zde jsou 3 způsoby vypořádání:

 • prodej nemovitosti
 • další pronájem nemovitosti,
 • ponechání nemovitosti ve Vašem vlastnictví (na základě zvláštního ujednání).

Pozn.: společnost Expres Hypotéka inkasuje od investora zálohu na podíl z úroků. Ta je vždy vypořádána z vyinkasovaného příslušenství (budoucí úrok).

Výhody systému pro investora:

 • více než 100% zajištění vložených investic (jste vlastníkem nemovitosti v X-násobné hodnotě)
 • anonymita a diskrétnost (dle Vašeho rozhodnutí)
 • libovolný objem (od „zakoupení“ jednoho domku za 50 n. 100 tis. Kč, až po max. kapacitu /prozatím/ : cca 10 mil. Kč měsíčně)
 • kompletní servis (automaticky zajišťujeme a hradíme (!) vše, co je nutné pro provoz tohoto projektu, vč. např. pojištění objektu)
 • zajímavý výnos ( až 15% ročně)
 • předkupní právo na odkup nemovitosti (v případě, že dlužník nesplácel)
 • žádné poplatky (profit naší společnosti vychází z Vašeho profitu, nikoliv poplatků)
 • možnost výpovědi a vrácení investice (převod vlastnictví k nemovitosti, příp. sjednání výpovědní lhůty)
 • naše reference (poskytneme při osobním jednání)
 • naše propracované know-how (právní a daňové ošetření, forma zajištění, technika, aj.)
 • naše zkušenosti, znalost trhu a podmínek (za poslední rok máme přes 120 referenčních případů)
 • získáte více času na vlastní business, rodinu, hobby, …

Naše obchodní politika je založená na seriozním přístupu vůči koncovým klientům:

 • rychlost (je pro klienta- dlužníka prvořadým impulsem, proto garantujeme vyplacení prostředků na účet klienta- dlužníka max. 5 dní od podpisu smlouvy);
 • bez poplatků před vyplacením půjčky (poplatek na výdaje s realizací žádosti je odečítán z půjčky);
 • možnost předčasného splacení kdykoliv;
 • klient má, v případě že splácí svoje závazky, evidentní právo na zpětný převod svojí nemovitosti.
  • klienti-dlužníci si v 98% případů volí půjčku na co nejdelší dobu splatnosti (nejnižší splátka);
  • průměrná výše půjčky klesá se splatností (př. u naší dosavadní produkce byla průměrná výše půjčky 254.851 Kč při splatnosti 60 měsíců, avšak jen 187.500 Kč při splatnosti 24 měsíců); klesá však také četnost takových případů – koncoví klienti upřednostňují co nejmenší splátku;
  • v loňském roce bylo cca 24 % půjček předčasně doplaceno, cca 50 % půjček vedlo k definitivní změně vlastnických práv k nemovitosti), 26 % klientů stále hradí svoje závazky – hrozba ztráty nemovitosti je tak zárukou návratnosti investice v podobě stálých splátek půjčky.

  Pozn.: u zmíněných 50 % úvěrových případů, které vedou ke změně vlastnických práv nabízíme 3 varianty, viz dále. V případě zpoždění s placením splátek, je investor informován a požádán o rozhodnutí o postihu dlužníka:

  • vyklizení a prodej nemovitosti – plusem je rychlá likvidace pohledávky a rozdělení výnosu z prodeje (sjednáno ve smlouvě), (větší rychlost prodeje nemovitosti si často vyžádá kompromis v podobě nižší prodejní ceny
  • ponechání nemovitosti ve Vašem vlastnictví (na základě zvláštního ujednání)
  • další „pronájem“ nemovitosti jiným klientem- nájemcem (jde prakticky o nepřetržitou akvizici nových klientů);

Vy poskytnete půjčku a nabudete nemovitost, my se postaráme o zbytek. Nemovitost je na tuto dobu Vaše a starosti naše !!! Díky našim zkušenostem a preciznímu know-how dosahujeme vysoce nadstandardního zúročení prostředků nejen vlastních, ale i cizích (Vašich). Veškerý servis právní, daňový, technický máme zajištěný a je zahrnutý v naší odměně!!!

A navíc, díky kvalitnímu zázemí jsme schopni krýt rizika, vč. případných soudních sporů s „nájemci“. Pokud „nájemce“ neplatí „nájem“ (splátky půjčky), je promptně (do 3 měsíců !) vystěhován (bez bytové náhrady) a Vy můžete nemovitost znovu pronajmout n. užívat sám. Podmínkou je vyúčtování, v rámci kterého můžete nemovitost nabýt do skutečného vlastnictví již za 2/3 odhadu (!) /po odečtu Vámi poskytnuté půjčky, samozřejmě/. Po celou dobu se o nic nestaráte.

Postup
Pokud Vás naše nabídka oslovila a chcete vědět detaily prosím kontaktujte nás. Obratem se Vám budeme věnovat.

© 2024, Morawealth s.r.o.

Cena za naše služby | Kompletní právní a finanční servis |

Webové stránky vytvořila eBRÁNA | Vytvořeno na systému RealBrána | XHTML 1.0 | CSS 3 | RB reality